قائم‌شهر-محل دائمی نمایشگاه های استان مازندران

رویدادهای این مکان

مهر 2023
09 مهر - 09 آبان 1402

02آبان(آبان 2)3:00 ب.ظ05(آبان 5)9:00 ب.ظسیزدهمین نمایشگاه بین المللی ادوات و تجهیزات کشاورزی مازندران

X