هیئت مدیره و مدیران

هیئت مدیره و مدیران
علیرضا عاجزی
مدیر عامل
بیتا منوریان
مدیر روابط عمومی
IMG_4215
امیرحسین عاجزی
مدیر پروژه
icon1
محمد ساقی
مدیر مالی
icon1
مژگان ناوی

مدیر پروژه

icon1
گلناز صادقی

کارشناس پروژه

icon1
هانیه میرحسینی

کارشناس پروژه

icon1
زهرا صامعی

کارشناس پروژه

icon1
مهدی ساقی

کارشناس مالی

تماس با ما
X