درباره شرکت

درباره شرکت:

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق در سال ۱۳۹۳ در راستای تحقق سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه صادرات غیر نفتی و با هدف ارتقاء سطح کیفی رویدادهای اقتصادی کشور، فعالیت خود را آغاز نموده است.

موسسین شرکت با بهره گیری از تجارب چندین ساله در عرصه صنعت نمایشگاهی، برگزاری رویدادها را منطبق بر استانداردهای جهانی و آخرین دستاوردهای این صنعت سرلوحه کار خود قرار داده اند.

مشتریان ما
X