9, 1398

06آذرهمه روز ها08ویژههمایش منطقه‌ای حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریقهمایش منطقه‌ای حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق

جزئیات رویداد

همایش منطقه‌ای حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق

بیشتر

زمان

آذر 6 (چهارشنبه) - 8 (جمعه)

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X