10, 1400

14دیهمه روز ها17ویژههشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهرانهشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

جزئیات رویداد

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

 

زمان

دی 14 (سه شنبه) - 17 (جمعه) ساعت بازدید : 14 الی 20

مکان

تهران-مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X