2, 1401

20اردیبهشتهمه روز ها23ویژههجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز (اردیبهشت ۱۴۰۱)هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز (اردیبهشت ۱۴۰۱)

جزئیات رویداد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز (اردیبهشت ۱۴۰۱) دریافت پلان اخبار مربوطه

 

 

بیشتر

زمان

اردیبهشت 20 (سه شنبه) - 23 (جمعه) ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X