10, 1400

01دیهمه روز ها05ویژهنمایشگاه کشاورزی ارومیهنمایشگاه کشاورزی ارومیه

جزئیات رویداد

نمایشگاه کشاورزی ارومیه

بیشتر

زمان

دی 1 (چهارشنبه) - 5 (یکشنبه) ساعت بازدید : 11 الی 18

مکان

پارک جنگلی،محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X