11, 1398

01بهمنهمه روز ها04ویژهنمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهراننمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

جزئیات رویداد

نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

 

زمان

بهمن 1 (سه شنبه) - 4 (جمعه) ساعت بازدید : 14 الی 20

مکان

تهران-مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X