7, 1397

10مهرهمه روز ها13فروردینویژهنمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۷نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۷

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۷

بیشتر

زمان

مهر 10 (سه شنبه) - فروردین 13 (دوشنبه) ساعت بازدید : 16 الی 22

مکان

پارک جنگلی،محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X