7, 1398

17مهرهمه روز ها20ویژهنمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۸نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۸

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۸

بیشتر

زمان

مهر 17 (چهارشنبه) - 20 (شنبه) ساعت بازدید : 16 الی 22

مکان

پارک جنگلی،محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X