11, 1399

08بهمنهمه روز ها11ویژهنمایشگاه بین‌المللی کشاورزی مشهد ۹۹نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی مشهد ۹۹

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی مشهد ۹۹

 

زمان

بهمن 8 (چهارشنبه) - 11 (شنبه) ساعت بازدید : 11 الی 18

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X