2, 1400

28اردیبهشتهمه روز ها31ویژهنمایشگاه بین‌المللی کشاورزی شیراز ۱۴۰۰نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی شیراز ۱۴۰۰

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی شیراز ۱۴۰۰

بیشتر

زمان

اردیبهشت 28 (سه شنبه) - 31 (جمعه)

مکان

شیراز-نمایشگاه های بین المللی فارس

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X