3, 1397

29خردادهمه روز ها02تیرویژهنمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۷نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۷

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۷

بیشتر

زمان

خرداد 29 (سه شنبه) - تیر 2 (شنبه)

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X