4, 1398

04تیرهمه روز ها07ویژهنمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۸نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۸

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی ۹۸

بیشتر

زمان

تیر 4 (سه شنبه) - 7 (جمعه) ساعت بازدید : 17 الی 23

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X