4, 1400

22تیرهمه روز ها25ویژهنمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی ۱۴۰۰نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی ۱۴۰۰

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی ۱۴۰۰

بیشتر

زمان

تیر 22 (سه شنبه) - 25 (جمعه) ساعت بازدید : 14 الی 20

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X