11, 1400

12بهمنهمه روز ها15ویژهدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته کرماندهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته کرمان

جزئیات رویداد

دهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته کرمان

 

زمان

بهمن 12 (سه شنبه) - 15 (جمعه) ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان

نمایشگاه بین المللی جنوب شرق(کرمان)

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X