سوابق برگزاری

سوابق برگزاری:

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد در سالهای ۹۷و ۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات آذربایجان غربی – ارومیه در سالهای ۹۵-۹۶-۹۷-۹۸
برگزاری نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی تهران در سال ۹۸ و ۱۴۰۰
مدیریت پروژه سومین همایش بین المللی تهران هوشمند و نمایشگاه جانبی در سال ۹۸
مدیریت پروژه و اجرای نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات شهر آفتاب تهران – در سال ۹۵-۹۶-۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو مازندران– در سال ۹۶
برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو مازندران– در سال ۹۶
مدیریت پروژه پاویون ج .ا. ا در نمایشگاه اکیپ اتو ۲۰۱۷ پاریس
برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته مشهد – در سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰
برگزاری همایش درس هایی از سیلهای اخیر در حوزه مسکن، راه و شهرسازی
برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو با رویکرد زنجیره تامین در برج میلاد
برگزاری سمینار ۳ روزه فناوری های نوین صنعت ساختمان در نمایشگاه مشهد
دومین همایش منطقه ای حفاظت ساختمان ها در برابر حریق مشهد در سال ۹۸
برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب مشهد در سال‌ ۹۹ و ۱۴۰۰
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ارومیه دی ماه ۱۴۰۰
دهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته کرمان بهمن ماه ۱۴۰۰
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
بیستمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز خردادماه ۱۴۰۲
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مازندران خردادماه ۱۴۰۲
برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز در سال ۱۴۰۱

نمایشگاه های در حال برگزاری
پرش بین ماه ها

فروردین ۲۰۲۴
۱۳ فروردین - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمایشگاه های برگزارشده

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

یازدهمین نمایشگاه مدیریت شهری، حمل و نقل و ترانزیت اصفهان

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

X