درباره ما

سوابق مدیران و بنیانگذاران شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه در زمینه‌ی برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد، و تا کنون نمایشگاه‌های بسیار موفقی را در کارنامه عملکرد خود دارند که با برنامه‌ریزی و اجرای آن‌ها تجربیات شایانی کسب نموده‌اند که حال، این تجربیات را در جهت ارایه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی برای رسیدن به اهداف کلان بازرگانی به کار می‌گیرند.