مشاوره در زمینه بازاریابی

کارشناسان شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه با تجربیات گسترده خود در امر مشاوره حرفه‌ای و اثربخش در زمینه بازاریابی، فروش و توسعه برند، مدیریت برند و مدیریت پروژه راهکارهایی علمی – تخصصی ارائه می‌نماید.