برگزاری نمایشگاه بین المللی خـودرو مازندران

فعالین محترم صنعت خـودرو این شرکت در نظر دارد اقدام به برگزاری نمایشگاه بین المللی خـودرو ، از تاریخ 12 الی 15 دی ماه سال 1396 درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی استان مازندران نماید. استان زیبای مازندران به عنوان قطب صنعت گردشگری کشور با جمعیتی بالغ بر 3283582 نفر دارای قابلیت ها و ظرفیت های مناسبی جهت حضور و سرمایه گذاری فعالین صنعت خودرو کشور شده است. این استان با داشتن 22 شهر یکی از پر جمعیت ترین استان های کشور میباشد که روزانه بیش از یک میلیون دویست پنجاه هزار دستگاه خودرو در سطح استان تر...
بیشتر